Skladová logistika pre vedúcich pracovníkov
18. - 19.
september 2017
336 €
280€ bez DPH Cena bez stravy a ubytovania
Popis školenia

Radi by ste chceli mať celý proces skladovania v malíčku a naučiť sa úspešne riadiť svoj tím v sklade? Podmienkou úspechu je efektívne riadenie skladových procesov a pracovníkov skladu. Ste na pozícií vedúceho skladu krátko, pokukujete po tejto pracovnej príležitosti ale chýba Vám skúsenosť a prax s riadením skladu? Potom je toto školenie určené práve pre Vás. Spoločne prenikneme do pravidiel logistiky, osvojíme si zručnosti efektívneho riadenia a ukážeme si nástroje, ktoré môžete použiť vo Vašej práci. Ovládnete účinné postupy zvyšovania výkonu skladového tímu, ktoré zahŕňajú odstránenie chybovosti pri práci a riešenia krízových situácii. Prejdeme každú oblasť skladovej logistiky tak, aby ste mohli získané vedomosti efektívne využívať vo svojej praxi.

Logistics Solutions

Základné okruhy školenia

 • Pochopenie základných skladovacích procesov a pracovných postupov v logistike
 • Meranie skladovacích procesov 
 • Hodnotenie skladovacích procesov 
 • Bezpečnosť pri práci v sklade
 • Odstraňovanie opakovanej chybovosti pri logistických procesoch
 • Návrhy na zlepšenie skladovacích procesov
 • Manipulačná technika a scanery
 • Informačné systémy v skladovom hospodárstve
 • Motivácia pracovníkov v sklade
 • Hodnotenie pracovníkov v sklade

Každý sa aktívne zapojí

Teória bude vysvetlená pomocou hier, kde každý bude víťaz. Pomocou hier si ukážeme ako to teda všetko funguje, ale aj ako to niekedy nefunguje. Umožníme Vám sa pozrieť ako to robia v iných spoločnostiach, či to funguje a povieme si, čo nemusíte ani skúšať, lebo už na tom pohoreli iní. Vymeníte si praktické skúsenosti s ostatnými  kolegami z branže.

Pred školením budete telefonicky oslovený našim zamestnancom s možnosťou ukázať, vysvetliť alebo vyriešiť konkrétny problém, ktorý súvisí s našim školením. Radi by sme chceli vedieť aké máte problémy a na ich riešenie potrebujeme čas.

Praktické informácie o školení

Pre každého je prichystaný školiaci balíček: pero, poznámkový blok a vytlačená prezentácia.

Dĺžka školenia je 10 hodín a školenie je dvojdňové. Začiatok školenia v prvý deň je o 9,00 a koniec o 17,00 hodine. V prvý deň školenia zabezpečujeme raňajky (len pre ubytovaných), obed a večeru. Druhý deň pokračujeme opäť o 9,00 hod a končíme o 12,00 hodine. V druhý deň školenia zabezpečujeme raňajky (len pre ubytovaných) a obed. Počas školenia sú nastavené krátke prestávky na občerstvenie (občerstvenie je v cene školenia) a samozrejme hlavná prestávka na obed. Po ukončení prvého školiaceho dna je večera a voľný program.Oblečenie na školení je neformálne.

Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

V cene školenia nie je započítané ubytovanie a strava ( obed a večera). Ceny sú uvedené nižšie a rezervácie na stravu a ubytovanie vybavuje naša spoločnosť, ktorá Vás po vyplnení registračného formulára bude kontaktovať. Vyplnením registračného formulára sa objednávateľ zaväzuje dodržať podmienky, za ktorých spoločnosť LOGISTICS SOLUTIONS, s.r.o. prihlasuje účastníkov na jednotlivé školenia vrátane storno podmienok. Za prihláseného na konkrétny tréning sa považuje len ten, za ktorého vysielajúca organizácia zaplatila účastnícky poplatok ( cenu školenia). V opačnom prípade nemôžme garantovať účasť, ak o školenie majú záujem viacerí účastníci. Po registrácii obdržíte faktúru, ktorá bude zahŕňať cenu kurzu, stravovania a ubytovania. Prihláška na školenie je riadne záväzná. Pri stornovaní prihlášky sa platí storno poplatok 100€/účastník bez DPH. Po odhlásení neskôr ako 10 dní pred školením je splatná celková cena školenia. Usporiadateľ z nepredvídaných dôvodov si vyhradzuje právo zmeny programu ako sú termín, miesto konania, školiteľ a iné.
 

 

 

Školiteľ

Andrea Naďová

Školiteľom je tohto školenia je Andrea Naďová, ktorá pracuje pre spoločnosť Logistics Solutions ako špecialistka pre internú aj externú logistiku. Logistike sa venovala aktívne 14 rokov na pozícii managera logistiky. Jej pôsobiskom boli hlavne firmy z automotívu, ale má aj bohaté pracovné skúseností aj z firiem mimo automotívu. V spoločnosti sa venuje aj strategickému poradenstvu v oblasti skladovej a zásobovacej logistiky.

Ceny stravy a ubytovania
1 noc 2 noci
 • Izba Štandard 1 lôžková 1 osoba
  69 € 138 €
 • Izba Štandard 2 lôžková 1 izba
  89 € 178 €
 • Plná penzia/ osoba Obed a večera
  24 € 12 €
Registrácia školenia
Všeobecné informácie
Firma:*
Ulica:*
Mesto:*
PSČ:*
IČO:*
IČ DPH:
Počet osôb:*
Kontaktná osoba
Meno, priezvisko a titul:*
Pozícia:
Telefón:*
Email:*
Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.