Prémiové školenie "Inventúra zásob"
27. - 28.
september 2017
336 €
280€ bez DPH Cena bez stravy a ubytovania
Popis školenia

Aj keď inventúra patrí medzi bežné kontrolné metódy, opakovane sa stretávame s procesnými nedostatkami, ktoré firmám priebeh inventúry zbytočne komplikujú. Vykonanie fyzickej inventarizácie zásob minimálne raz za účtovné obdobie, požaduje priamo zákon o účtovníctve. Zákon však nepredpisuje, kedy je inventúru potrebné urobiť a tak si jej načasovanie môžu firmy zvoliť podľa vlastnej potreby. Inventúru možno urobiť vo viacerých fázach, pričom sa inventarizuje buď vybraná skupina položiek alebo vybrané sklady či prevádzky. Okrem zákonnej požiadavky overiť výšku zásob v účtovnej závierke, firmy vykonávajú inventúru aj priebežne počas roka, na kvartálnej báze alebo podľa potrieb. Cieľom priebežnej inventúry je zabezpečiť efektívne plánovanie výroby a nákupu, dostupnosť produktov, úroveň dodávateľského servisu a optimálne zásoby.

Logistics Solutions

Školenie je určené pre pracovníkom, ktorí sú zodpovední za organizovanie inventúry zásob, pre pracovníkov logistiky a výrobárov. Školenie nie je vhodné pre pracovníkov controllingu alebo účtarne.

Písomná smernica o vykonávaní inventúry

 - Vysvetlíme si význam smernice a jej dôležitosť

Zaškolenie a motivácia inventúrneho tímu

Nie je zriedkavosťou, že inventúru vykonávajú „nedobrovoľne“ vybraní zamestnanci finančného, obchodného či iného oddelenia, ktorí sú „donútení“ prísť urobiť niečo, čo inak vôbec nerobia. V lepšom prípade si nejasne pamätajú, ako sa robila inventúra posledný rok, v tom horšom sú na fyzickej inventúre po prvý-krát. Ak sa inventúra robí cez víkend, ich motivácia poctivo a spoľahlivo spočítať všetky položky a následne skúmať zistené inventúrne rozdiely je ešte nižšia. Preto je potrebné, aby boli všetci zamestnanci dostatočne zaškolení ako inventúru vykonávať a aby vedeli, čo sa od nich očakáva a čo nesmú robiť. Ideálne je využívať zamestnancov, ktorí s inventúrou majú dostatočné skúsenosti a striedať ich medzi jednotlivými prevádzkami a skladmi. Ak je tím neskúsený, môže byť pred ostrou inventúrou vhodné urobiť krátku skúšobnú inventúru.

Príprava skladov na inventúru

Predpokladom efektívnej kontroly zásob je poriadok v skladoch. Sklady by mali byť podľa možnosti zreteľne označené jedinečným kódom alebo pomenovaním (aj vtedy, ak sa v nich práve nenachádzajú zásoby) a zásoby by sa mali skladovať iba na presne určených miestach. Často sa napríklad stáva, že rovnaký materiál sa môže vo výrobe nachádzať na viacerých miestach – v sklade, výrobnom medzisklade, pri linke a pod. – čo samozrejme nie je problém, ak sú tieto miesta jasne definované a označené a osoba, ktorá inventúru vykonáva, o nich vie a systematicky zásoby počíta. Pri väčšom počte skladov môže byť vhodné zadefinovať skladové zóny (napr. nákup, výroba, expedícia, náhradné diely a pod.)

Označovanie inventurovaných položiek 

- Praktické ukážky z praxe

Systematický prístup 

Dôležité je mať presne určené poradie, v akom sa jednotlivé sklady a skladové miesta počítajú, a  pokiaľ je to možné aj postup počítania položiek v jednotlivých skladoch (napr. vždy zľava doprava, vždy zhora nadol a pod.). Užitočnou pomôckou je označovanie položiek, ktoré už boli spočítané (štítkami, nálepkami a pod.). Každý zamestnanec, ktorý inventúru vykonáva, musí mať presne určené, ktoré sklady má spočítať a ktoré nie.

Transparentnosť a nezaujatosť

Inventúrne hárky, do ktorých inventúrny tím zaznamenáva napočítané výsledky, nesmú obsahovať evidovaný počet / objem / váhu jednotlivých položiek. Inak sa stane, že zamestnanci sa pri počítaní snažia dopracovať k číslu, ktoré je evidované v systéme, a ak sa im to nepodarí, položku je ťažké spočítať alebo nestíhajú, jednoducho zaznačia rovnaký počet, aby si uľahčili prácu alebo aby sa vyhli následnému skúmaniu inventúrnych rozdielov.

Evidovanie inventúrnych rozdielov

Jeden z najčastejších problémov súvisiacich s inventúrnymi rozdielmi je spojený so zaevidovaním manka alebo prebytku, pričom o niekoľko dní sa „stratená“ resp. „prebytočná“ položka nájde. Medzitým však už nákup mohol vystaviť objednávku, aby doplnil chýbajúce množstvo, alebo výroba znížiť výrobu v domnienke, že na sklade hotových výrobkov je položiek viac, ako bolo evidovaných v systéme.

Každý sa aktívne zapojí

Teória bude vysvetlená pomocou hry, kde sya zahráme na skutočnú inventúru, hra kde každý bude víťaz. Pomocou hry si ukážeme ako to teda všetko funguje, ale aj ako to niekedy nefunguje. Umožníme Vám sa pozrieť ako to robia v iných spoločnostiach, či to funguje a povieme si, čo nemusíte ani skúšať, lebo už na tom pohoreli iní. Vymeníte si praktické skúsenosti s ostatnými  kolegami z branže.

Pred školením budete telefonicky oslovený našim zamestnancom s možnosťou ukázať, vysvetliť alebo vyriešiť konkrétny problém, ktorý súvisí s našim školením. Radi by sme chceli vedieť aké máte problémy a na ich riešenie potrebujeme čas.

Praktické informácie o školení

Pre každého je prichystaný školiaci balíček: pero, poznámkový blok a vytlačená prezentácia.

Dĺžka školenia je 10 hodín a školenie je dvojdňové. Začiatok školenia v prvý deň je o 9,00 a koniec o 17,00 hodine. V prvý deň školenia zabezpečujeme raňajky (len pre ubytovaných), obed a večeru. Druhý deň pokračujeme opäť o 9,00 hod a končíme o 12,00 hodine. V druhý deň školenia zabezpečujeme raňajky (len pre ubytovaných) a obed. Počas školenia sú nastavené krátke prestávky na občerstvenie (občerstvenie je v cene školenia) a samozrejme hlavná prestávka na obed. Po ukončení prvého školiaceho dna je večera a voľný program.Oblečenie na školení je neformálne.

Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

V cene školenia nie je započítané ubytovanie a strava ( obed a večera). Ceny sú uvedené nižšie a rezervácie na stravu a ubytovanie vybavuje naša spoločnosť, ktorá Vás po vyplnení registračného formulára bude kontaktovať. Vyplnením registračného formulára sa objednávateľ zaväzuje dodržať podmienky, za ktorých spoločnosť LOGISTICS SOLUTIONS, s.r.o. prihlasuje účastníkov na jednotlivé školenia vrátane storno podmienok. Za prihláseného na konkrétny tréning sa považuje len ten, za ktorého vysielajúca organizácia zaplatila účastnícky poplatok ( cenu školenia). V opačnom prípade nemôžme garantovať účasť, ak o školenie majú záujem viacerí účastníci. Po registrácii obdržíte faktúru, ktorá bude zahŕňať cenu kurzu, stravovania a ubytovania. Prihláška na školenie je riadne záväzná. Pri stornovaní prihlášky sa platí storno poplatok 100€/účastník bez DPH. Po odhlásení neskôr ako 10 dní pred školením je splatná celková cena školenia. Usporiadateľ z nepredvídaných dôvodov si vyhradzuje právo zmeny programu ako sú termín, miesto konania, školiteľ a iné.

Školiteľ

Andrea Naďová

Školiteľom je tohto školenia je Andrea Naďová, ktorá pracuje pre spoločnosť Logistics Solutions ako špecialistka pre internú aj externú logistiku. Logistike sa venovala aktívne 14 rokov na pozícii managera logistiky. Jej pôsobiskom boli hlavne firmy z automotívu, ale má aj bohaté pracovné skúseností aj z firiem mimo automotívu. V spoločnosti sa venuje aj strategickému poradenstvu v oblasti skladovej a zásobovacej logistiky.

Ceny stravy a ubytovania
1 noc 2 noci
  • Izba Štandard 1 lôžková 1 osoba
    69 € 138 €
  • Izba Štandard 2 lôžková 1 noc
    89 € 178 €
  • Plná penzia/osoba Obed a večera
    24 € 12 €
Registrácia školenia
Všeobecné informácie
Firma:*
Ulica:*
Mesto:*
PSČ:*
IČO:*
IČ DPH:
Počet osôb:*
Kontaktná osoba
Meno, priezvisko a titul:*
Pozícia:
Telefón:*
Email:*
Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.